επώχατο

ἐπῴχατο (Α)
(γ’ πληθ. πρόσ. παθ. υπερσ.)
φρ. «πύλαι ἐπῴχατο» — οι πύλες είχαν κλειστεί.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπώχατο — plup ind mp 3rd pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπῴχατο — ἐπί ὀίζω cry plup ind mp 3rd pl (epic ionic) ἐπί ὀίζω cry plup ind mp 3rd pl (epic ionic) ἐπί οἴγω open plup ind mp 3rd pl (epic ionic) ἐπί οἴγω open plup ind mp 3rd pl (epic ionic) ἐπί ὠίζω to sit on eggs plup ind mp 3rd pl (epic ionic) ἐπί ὠίζω …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπέχετε — ἐπώχατο pres imperat act 2nd pl ἐπώχατο pres ind act 2nd pl ἐπώχατο imperf ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπέχῃ — ἐπώχατο pres subj mp 2nd sg ἐπώχατο pres ind mp 2nd sg ἐπώχατο pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεχομένων — ἐπώχατο pres part mp fem gen pl ἐπώχατο pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεχόμεθα — ἐπώχατο pres ind mp 1st pl ἐπώχατο imperf ind mp 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεχόμενον — ἐπώχατο pres part mp masc acc sg ἐπώχατο pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεχόντων — ἐπώχατο pres part act masc/neut gen pl ἐπώχατο pres imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπεῖχον — ἐπώχατο imperf ind act 3rd pl ἐπώχατο imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπισχῆσον — ἐπώχατο fut part act masc voc sg ἐπώχατο fut part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.